Künstler
            

 

 Ursula Groten (Malerei, Collage)  


 

Stefan Hütter (Fotografie) www.lichtfaenger.org

 

Christof Knapp (Skulptur, Installation, Zeichnung) www.rauminstallationen.de

 

Peter Leidig (Bildobjekte) Leidig-Buerger@freenet.de

 

Ulrike Stausberg (Malerei, Collage) www.ulrikestausberg.de

 

Ewa Salwinski (Objekt, Skulptur) http://www.chorweiler-art.de/cms/node/13

 

Manfred Schüler (Malerei, Zeichnung) schueler.manfred@web.de